איך מבטלים עבודת אלילים? הפרשת חלה

איך מבטלים עבודת אלילים? הפרשת חלה

בס”ד
ביטול עבודה זרה

אמר רבי יוחנן:
למה נסמכה פרשת חלה
לפרשת עבודת אלילים?

לומר לך
שכל המקיים מצוות
חלה כאילו ביטל
עבודת אלילים.

סגולה למצוות חלה - ביטול עבודת אלילים

השאר תגובה

%d bloggers like this: