איך לגרום לשמחה גדולה במרום?

איך לגרום לשמחה גדולה במרום?

“והיה עקב תשמעון”

אם בני ישראל ישמעו בקול ה’
וילכו בדרכיו; דבר זה יביא שמחה
גדולה במרום.

אורח לחיים

איך לגרום לשמחה גדולה במרום?

השאר תגובה