אורות של שבת בראשית עפ”י הבעל שם טוב

אורות של שבת בראשית עפ”י הבעל שם טוב

בראשית” רומז ל”ראשית חכמה”, כפי שנאמר: “ראשית חכמה יראת ה'”. האור והחיות מהחכמה
המאירה בשבת בראשית, נמשכים על כללות השנה, מפני שכל ימות השנה מקבלים את חיותם
משבת בראשית.

הבעל-שם-טוב

האור של שבת בראשית עפ"י הבעל שם טוב

השאר תגובה