אוהבים ומכבדים

אוהבים ומכבדים

אהבת ישראל
כך אמר להם הקב”ה לישראל: בני, מה אני מבקש מכם, אלא שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה.

השאר תגובה