אהבת ישראל הוא אהבת המקום

אהבת ישראל הוא אהבת המקום

מרגלא בפומיה של הרבי – הבעל שם טוב – אהבת ישראל הוא אהבת המקום, “בנים אתם לה’ אלקיכם”, כשאוהבים את האב אוהבים את הבנים.