אהבה – ברכה לפרנסה…

אהבה – ברכה לפרנסה…

פעם באו חסידים לאדמו”ר הזקן והתאוננו על המצב הקשה בפרנסה.

אמר להם הרבי:

הכלים לפרנסה הם אהבה ואחווה, שלא תהיינה קינאה, רכילות והוצאת דיבה.

והראיה: הכוהנים מברכים:”לברך את עמו ישראל באהבה”, כלומר, שתהיה אהבה בין בני ישראל, ואז ממילא יהיה: “יברכך ה’ וישמרך… וישם לך שלום”!

מתוך אוצר פתגמי חב”ד – ספר השיחות תרח”צ.

השאר תגובה